Tarcze:

• Tarcze muszą mieć odpowiednie wymiary (podane w omówieniu konkurencji). Dopuszczalne różnice wymiarów 0,5mm, chyba że zaznaczono inaczej (Ppn6, Kpn25).

• Tarcze mogą być drukowane lub kupne.

• W przypadku tarcz drukowanych, zaczernienie pól na tarczy jest dowolne.

Ocenianie:

• Punkty przydziela się na podstawie zaliczania najwyżej punktowanych przerwanych linii tarczy, lub na podstawie zaliczania wyżej punktowanych pól między liniami punktowymi.

• Jeśli przestrzelina jest styczna do linii, zalicza się wyższą wartość.

• Wyjątkiem jest pole „10” w tarczy dla karabinu pneumatycznego – musi zostać ono całowkicie przykryte przestrzeliną.

Strzały ocenione jako 10 i 9

• Przestrzelina po jednym pocisku mająca którykolwiek z wymiarów większy niż dwukrotność kalibru (karabin pneumatyczny/broń pneumatyczna), będzie oceniana na podstawie najniżej punktowanej przerwanej linii.

10,9 w karabinie pneumatycznym 25m oraz pistolecie pneumatycznym 6m: wartość ta zaliczana jest wtedy, gdy przestrzelina mieści się całkowicie w polu dziesiątki, nie przecinając jej linii i nie będąc do niej styczną.

10,9 w karabinie pneumatycznym 10m: wartość ta zaliczana jest wtedy, gdy przestrzelina w całości znajduje się w polu dziewiątki, i nie jest styczna do pierścienia pola o wartości 9.

Dwa strzały 10,9

10,9 w pistolecie pneumatycznym 10m, karabinie pneumatycznym 50m, karabinie dowolnym: wartość ta zaliczana jest wtedy, gdy przestrzelina w całości znajduje się w polu dziesiątki, nie jest styczna do pierścienia pola o wartości 10, oraz przecina pole wewnętrznej dziesiątki.

10,9

10,9 pistolet pneumatyczny

Uwagi:

• Rozdarcie liniowe nie jest częścią przestrzeliny.

rozdarcie liniowe

Rozdarcie liniowe i dwukrotność kalibru

• Strzelający ma obowiązek zadbać o równe przestrzeliny i czytelność tarcz (wyraźne zdjęcia, dobre skany, tarczowy śrut!) – w taki sposób, by dokonanie ich oceny nie sprawiało żadnego problemu (szczególnie ważne przy ocenianiu 10,9). Jeśli osoba licząca punkty – sędzia – uzna, że tarcza jest dla niego nieczytelna, może poprosić o dodatkowe zdjęcia albo skany. Jeśli i to w niczym nie pomoże zaś sędzia uzna, że suma punktów z takiej tarczy może być niesprawiedliwa dla zawodnika lub innych zawodników, poprosi o strzelenie tarczy jeszcze raz.

• Jeżeli zajdzie konieczność powtórnego strzelenia tarczy, a tarcza zakwestionowana została wstawiona przez zawodnika w niedzielę lub poniedziałek, powtórkę trzeba strzelić i opublikować bądź przesłać mailem do sędziego do środy, 23:59.

• Ocenianych jest tylko 10 strzałów (chyba że zaznaczono inaczej – ppn40, Szczęśliwa Siódemka). Przykładowo, jeżeli w tarczy w której powinny być dwie przestrzeliny znajdują się trzy (co efektem daje 11 strzałów ogółem), nie zostanie uznana przestrzelina o najwyższej spośród tych trzech wartości.

• Jeżeli zaś w tarczy, w której powinny być dwie przestrzeliny znajdują się trzy i zawodnik to zauważy, możliwa jest korekta tego stanu przez oddanie do następnej tarczy jednego strzału (czyli sumarycznie do wszystkich złożonych tarcz zostanie oddanych 10 ocenianych strzałów). Dotyczy to przede wszystkim arkuszy karabinowych z wydrukowanymi pięcioma tarczami, i tym podobnych.

• Wszelkie uwagi odnośnie ilości przyznanych przez sędziego punktów itp. mogą być kierowane do sędziów wyłącznie na PW (inne będą usuwane z tematu).

• Tarcze sędziów oceniają sędziowie innych kategorii.

• W konkurencji Ppn40, Kpn/kdw 40 i „Szczęśliwych Siódemkach” wyniki przedstawiane są w liczbach całkowitych (w ppn40 i kpn/kdw 40 części dziesiętne nie są sumowane ale są liczone i umieszczane w tabeli; w SS nie są liczone).


Komentarze są wyłączone.