Przede wszystkim, przy organizowaniu toru (miejsca strzelania) należy zwrócić uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa otoczeniu oraz sobie.
Odległość do celu powinna wyznaczać linia strzału, której nie można przekroczyć stopą bądź inną częścią ciała. Poniżej odległości wraz z tolerancją (10 – 50 m za International Shooting Sport Federation):
Odległość Tolerancja
50 m +/- 20 cm
25 m +/- 10 cm
10 m +/- 5 cm
6 m
Wysokość, na jakiej należy umieszczać tarcze również określają przepisy ISSF (6.3.9, w tabeli wartości wg ISSF oznaczono gwiazdką). Co prawda w Lidze SKS w tej materii nie jest konieczne ścisłe ich przestrzeganie, jednak do tarcz umieszczonych na wysokościach podanych poniżej zwyczajnie wygodniej się strzela. Poniżej podane są zalecenia odnośnie wysokości tarczy, mierzonej od dziesiątki.
Odległość Typowa wysokość Dopuszczalna różnica
50 m* 75 cm +/- 50 cm
25 m 50 cm wedle woli
10 m (karabin)* 140 cm +/- 5 cm
10 m (pistolet)* 140 cm +/- 5 cm
6 m (pistolet) 140 cm wedle woli
Powyższe zestawienie nie obejmuje wysokości tarcz dla karabinu pneumatycznego w trzech postawach. O regułach tej konkurencji poczytać można na stronie Lubelskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Komentarze są wyłączone.