Co to jest Puchar SKS?

Puchar SKS składa się z cyklu strzelań korespondencyjnych organizowanych na forum http://nasze-wiatrowki.pl. Pod pojęciem strzelania korespondencyjnego rozumiana jest taka organizacja zawodów, która zakłada przeprowadzanie strzelań przez zawodników w dogodnym dla nich miejscu i czasie; oczywiście przy spełnieniu określonych zasad. Wyniki strzelań, czyli zeskanowane/sfotografowane tarcze, publikowane są przez nich na forum w przeznaczonych do tego tematach.

Czym jest Puchar SKS?

Puchar jest rankingowym podsumowaniem przeprowadzanych w ciągu roku strzelań objętych ramami Ligi SKS.

  • W punktacji Pucharu udział biorą wszyscy uczestnicy przynajmniej jednej z Lig – Wiosennej, Jesiennej lub Zimowej.
  • Za najlepszy wynik w kategorii Pucharu Ppn6, Ppn10, Kpn10, Kpn25, Kpn50 uważa się najwyższy punktowy wynik uzyskany przez uczestnika jednej z Lig. Przy równorzędnych ilościach punktów zwycięzcę wyłania się zgodnie z zasadami określonymi dla Ligi.
  • Osobno podsumowuje się uzyskane wyniki z karabinków i pistoletów.
Co wchodzi w skład Pucharu?

Tworzą go poszczególne Ligi: Zimowa, Wiosenna i Jesienna. W trakcie Lig rozgrywane są poszczególne konkurencje. Obecność poszczególnych konkurencji uzależniona jest od pory roku oraz wstępnie wyrażonego przez potencjalnych zawodników zainteresowania. I tak w zimie z reguły odbywają się strzelania Ppn6, Ppn10, Kpn10, Kpn3p, zaś w edycji wiosennej i jesiennej z reguły dochodzą konkurencje długodystansowe. Czasami dochodzi coś ekstra.

Cel organizowanych zawodów korespondencyjnych

Cele organizowanych zawodów – poszczególnych Lig SKS oraz podsumowania rankingowego, czyli Pucharu SKS:

  1. Popularyzacja strzelectwa;
  2. Przybliżenie zasad strzelectwa sportowego;
  3. Ułatwienie rywalizacji sportowej osobom z różnych części kraju;
  4. Szerzenie ducha fair play;
  5. Mobilizacja do systematycznego treningu przed sezonem H/FT;
  6. Stwarzanie wiarygodnej wymówki uzasadniającej potrzebę wymiany sprzętu ;)
Zasady organizowanych zawodów korespondencyjnych

Naczelną zasadą jest fair play – uczciwa gra. Zawody są otwarte dla wszystkich chętnych, którzy gotowi są uczestniczyć w poszczególnych konkurencjach i rozgrywać je wedle ustalonych zasad.

Miejsce strzelania zapewniają sobie zawodnicy sami, dbając przy tym o bezpieczeństwo otoczenia oraz swoje. Naturalnie najlepszym do tego celu obiektem są strzelnice – kryte i otwarte.

Komentarze są wyłączone.