• Rozgrywki trwają przez 7 tygodniowych kolejek.
  • Tarcze oddajemy do 23:59 w następny poniedziałek, po tym terminie wyniki przechodzą na następną kolejkę.
  • Sprzęt: karabin dowolny (waga do 8kg wraz z osprzętem, palm rest/półka tylko w postawie stojącej, hak/stopka wg 7.4.3)
  • Dystans: 50m
  • Postawa: leżąca, stojąca, klęcząca (w tej kolejności!)
  • Obowiązuje: tarcza karabinowa 10m zgodnie z przepisami ISSF (link, pkt 6.3.2.3, s. 184).
Dodatkowe uwagi: Dozwolone są tylko otwarte i zamknięte przyrządy celownicze oraz celowniki optyczne i kolimatory. W każdej kolejce oddawanych jest dziesięć ocenianych strzałów, czyli łącznie można uzyskać 100 punktów/runda. Dziesiątki wewnętrzne są odnotowywane.
Tarcze – liczba tarcz, do których oddanych zostało 10 ocenianych strzałów, i które następnie są składane w trakcie kolejki, zależy od uznania zawodnika. Można złożyć np. pięć tarcz po dwa strzały na każdej, dziesięć tarcz – po jednym strzale do każdej itp. Warunek jest jeden – złożone tarcze muszą umożliwić właściwą interpretację położenia przestrzelin. Przykładowo, jeśli zawodnik strzela w serii średnio 95 pktów, to oddawanie przez niego np. trzech strzałów do jednej tarczy wydrukowanej na papierze 80g najprawdopodobniej nie pozwoli na właściwe ich ocenienie.
  • Preferowane są tarcze drukowane na papierze tarczowym (Krugery, Edelmany, Petrole itd.). Oczywiście jeśli się takowych nie posiada, można strzelać do drukowanych na zwykłym papierze.
Wymiary poszczególnych pól na tarczy (tarcza "do kbksu"):

10,9 5 mm
10 10,4 mm
9 26,4 mm
8 42,4 mm
7 58,4 mm
6 74,4 mm
5 90,4 mm
4 106,4 mm
3 122,4 mm
2 138,4 mm
1 154,4 mm


Komentarze są wyłączone.